Rimadyl vet. tablett

Tabletter innehållande carprofen för antiinflammatorisk och smärtlidrande behandling av hund.

Läs mer i SPC